credit24

Laimē 100 €
katru nedēļu!

Pastāsti par saviem vasaras plāniem Credit24,
un, iespējams, tu laimēsi 100 €.
Akcija spēkā no 16.07 līdz 31.08.2021
Akcijas laimētāji
20.07.2021 Solvita Mak***** sol*****@gmail.com
27.07.2021 Agris T**** agr******@gmail.com
03.08.2021 Renārs Sku******* ren*******@inbox.lv
10.08.2021 Dana Kei******* Dan******@inbox.lv
17.08.2021 Anda Lud***** and******@inbox.lv
24.08.2021 Vladimirs Bor******* ed*****@inbox.lv
01.09.2021 Martins Ho**** dar*********@gmail.com

SIA IPF Digital Latvia akcijas “Laimē 100 € katru nedēļu saviem vasaras plāniem!” noteikumi.

 1. SIA IPF Digital Latvia “Laimē 100 € katru nedēļu saviem vasaras plāniem” akcijas (turpmāk – Akcija) organizētājs ir SIA IPF Digital Latvia, reģistrācijas Nr. 50003913651, 13. janvāra iela 3, LV-1050, Rīga (turpmāk arī – Organizētājs).
 2. Akcijas norises laiks: 16.07.2021. līdz 31.08.2021.
 3. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
 4. Akcijā var piedalīties 18 gadu vecumu sasniegusi, Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša fiziska persona. Lai piedalītos akcijā, līdz 31.08.2021 jāienāk https://www.credit24.lv/laime-100-katru-nedelu un jāaizpilda pieteikums kurā jānorāda:

- Kādi Tev plāni vasarai?;

- Vārds uzvārds;

- Telefona numurs;

- E- pasts.

Iesniedzot savu vasaras plānu aizliegts lietot necenzētu leksiku un cita veida izteiksmes līdzekļus, kas pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas.

 1. Lai piedalītos Akcijā, nav jābūt un nav jākļūst par Credit24 klientu. Akcijā var piedalīties tikai ar vienu pieteikumu.
 2. Akcija balvu fonds:

– 7 (septiņas) naudas balva 100 EUR (simts eiro, 00 centi) apmērā.

 1. Balva ieguvēji tiks izlozēti:

- 20.07.2021

- 27.07.2021

- 03.08.2021

- 10.08.2021

- 17.08.2021

- 24.08.2021

- 01.09.2021,  ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, starp visiem Akcijas dalībniekiem, kuri atbilst Noteikumu 4. punktā minētajām prasībām.

 1. Ar Akcijas balvas ieguvējiem mēs sazināsimies personīgi, uz e-pasta adresi, kura būs norādīta akcijas pieteikumā.
 2. Iesniedzot savu apņemšanos, Akcijas dalībnieki piekrīt, ka vasaras plāni var tik publicēti https://www.credit24.lv/blog vai Credit24 Facebook profilā.
 3. Organizētājs ieskaitīs balvu uzvarētāja bankas kontā, pēc parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta, kuru klientam būs jāatsūta uz e-pasta adresi: info@credit24.lv. Pieņemšanas – nodošanas aktā uzvarētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un bankas norēķinu kontu. Naudas balva uz uzvarētāja bankas norēķinu kontu tiks pārskaitīta 10 darba dienu laikā no parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas. Gadījumā, ja uzvarētājs līdz 16.09.2021. neatsūta Organizētājam parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu vai atsūta to ar nepilnīgu informāciju un nekavējoties pēc Organizētāja lūguma tos nenovērš, balva paliek Organizētāja īpašumā. Par parakstītu uzskatāms dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kā arī pašrocīgi parakstīts un ieskanēts dokuments.
 4. SIA IPF Digital Latvia ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, publicējot jaunu noteikumu redakciju, kā arī uz laiku vai pavisam apturēt vai pārtraukt šo akciju, paziņojot par to savā mājas lapā. Gadījumā, ja SIA IPF Digital Latvia konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu SIA IPF Digital Latvia ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.
 5. Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
 6. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.
 7. SIA IPF Digital Latvia privātuma politika ir pieejama https://www.credit24.lv/pazinojums-par-privatumu
 8. Akcijā nedrīkst piedalīties SIA IPF Digital Latvia darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
 9. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA IPF Digital Latvia lēmumi ir galīgi.
 10. SIA IPF Digital Latvia neatbild par iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.
 11. SIA IPF Digital Latvia saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.
 12. Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
 13. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties, sūtot ziņu uz e- pastu: info@credit24.lv.
 14. Piedaloties akcijā, dalībnieks piekrīt, ka SIA IPF Digital Latvia var lūgt iesniegt un apstrādāt Akcijas dalībnieka e-pastu. E-pasts tiks izmantots kā rīks dalībnieka reģistrācijai, kā arī saziņas veids, lai nodrošinātu uzvarētāja paziņošanu un balvas saņemšanu. Plašākai informācijai par personas datu apstrādi lūdzam iepazīties SIA IPF Digital Latvia Privātuma paziņojumu: credit24.lv/pazinojums-par-privatumu

 

Darba dienas
9.00 līdz 18.00
Sestdienas
brīvs
Svētdienas un svētku dienas
brīvs
Pieteikumu izskatīšana:
8.00 līdz 20.00
Tālrunis
Noderīga informācija
SIA IPF Digital Latvia ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 10.04.2007 ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003913651. PVN maksātāja numurs: LV50003913651. Speciālā atļauja (Licence) Nr.NK-2016-042 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kas izsniegta pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2016. gada 20. oktobra lēmumu Nr. NK-201651.
Credit24 kredītlīnijas gada procentu likme (GPL) ir no 19.86%. Tā ir minimālā gada procentu likme un tiek aprēķināta individuāli, pēc pieteikuma iesniegšanas, izvērtējot klienta sniegto informāciju. GPL aprēķins ir balstīts uz visām ar produktu saistītajām procentu likmēm un ietver Komisiju par konta apkalpošanu (0€) un naudas līdzekļu izmaksu (0€). Credit24 minimālā GPL likme ir 19.86% / maksimālā GPL likme ir 51.98%. Credit24 piedāvā kredītlīniju summā no 50 līdz 7000 € ar atmaksas termiņu 60 mēneši.
*Aizņemoties 500 EUR ar atmaksas termiņu 60 mēneši un 60 maksājumiem ar iespējami zemāko aizņēmuma likmi gadā 18.00%, gada procentu likme 19.86%, kopējā atmaksājamā summa 761.80 EUR.

Credit24 kredītlīnija ir Tev pieejama noteikta naudas summa, kuru vari izņemt, kad nepieciešams. Kādu summu izņemt un cik bieži - izvēlies Tu pats. Veicot pilnīgu kredītlīnijas summas atmaksu, tā paliek atvērta un pieejama Tavām vajadzībām jebkurā mirklī. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams pildīt jaunu pieteikumu jaunam līgumam. Atkārtotu naudas izmaksu vari ērti veikt savā klienta profilā.
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot aizdevuma nepieciešamību un iespējas to atmaksāt!
Mājas lapā izvietotajiem pakalpojumu cenu kalkulatoriem ir informatīva nozīme.