credit24

APRĒĶINI SAVU LIMITU
UN LAIMĒ 250 €!

AIZPILDI ANKETU
Atbildi uz pāris jautājumiem par saviem finanšu plāniem.
APRĒĶINI SAVU LIMITU
Uzzini, kādu naudas summu Tu varētu saņemt.
LAIMĒ 250 EUR!
Katru nedēļu piedalies izlozē.

Akcija spēkā no 03.11.2023 līdz 01.12.2023. 

Uzvarētāji:

10. novembra uzvarētājs ir Dainis Tr**** ar telefona numuru +371200****3.

17. novembra uzvarētājs ir Jurijs Mu**** ar telefona numuru +371274****0.

24. novembra uzvarētājs ir Deniss Ta**** ar telefona numuru +371268****4.

01. decembra uzvarētājs ir Vadims Žd**** ar telefona numuru +371268****5.

Apsveicam ar laimestu!

Akcijas “Aprēķini savu limitu” noteikumi

1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:

1.1. SIA “IPF Digital Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50003913651, juridiskā adrese: Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija, (turpmāk tekstā – IPF). 

2. AKCIJAS NOTEIKUMI:

2.1. Akcijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.

2.2. Akcija norisinās visā Latvijas Republikas teritorijā.

2.3. Akcijas norises periods ir no 2023. gada 03. novembra līdz 2023. gada 01. decembra plkst.: 10:00 (turpmāk tekstā – Akcijas periods).

2.4. Akcijas ietvaros tiks izspēlētas 4 (četras) naudas balvas – katra 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā katram no četriem Akcijas perioda posmiem. Kopējais balvu fonds ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 eiro centi). Viens dalībnieks var laimēt tikai vienu naudas balvu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā.

2.5. Organizētājs neatbild par:

2.5.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

2.5.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;

2.5.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

2.6. Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dalībnieks veic negodprātīgas darbības ar nolūku krāpnieciskā veidā laimēt, organizētājam ir tiesības neizsniegt laimestu.

2.7. Aptaujas aizpildīšana nav uzskatāma par pieteikumu kredītlīnijas saņemšanai, un, aprēķinot iespējamā kredītlīnijas limita apmēru, netiek veikta dalībnieka pilnīga maksātspējas izvērtēšana atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī informācijas pieprasīšanas un pārbaude kredītinformācijas biroju un citās datubāzēs. Dalība akcijā un iespējamā kredītlīnijas limita aprēķins nekādā veidā negarantē IPF pakalpojumu pieejamību dalībniekam un kredītlīnijas vai aizdevuma limita apmēru, ja dalībnieks pieteiktos IPF kreditēšanas pakalpojumam.

3. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

3.1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam Akcijas periodā līdz 2023. gada 01. decembra plkst.: 10:00 ir jādodas uz mājas lapu internetā credit24.lv/aprekini-savu-limitu un jāaizpilda aptauja, kur dalībnieks var uzzināt, kādu iespējamo kredītlīnijas limitu IPF varētu piedāvāt dalībniekam.

3.2. Lai piedalītos naudas balvas izlozē, jāaizpilda aptauja, norādot savu vārdu, uzvārdu, e‑pastu, telefona numuru, un jāsniedz piekrišana akcijas noteikumiem un personas datu apstrādei.

3.3. Balvu ieguvēji tiks izlozēti 2023. gada 10. novembrī, 2023. gada 17. novembrī, 2023. gada 24. novembrī un 2023. gada 01. decembrī ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, starp iepriekšējās nedēļas Akcijas dalībniekiem.

3.4. Izlozē 2023. gada 10. novembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 03. novembra līdz 2023. gada 10. novembra plkst.: 09:59.

3.5. Izlozē 2023. gada 17. novembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 10. novembra plkst.: 10:00 līdz 2023. gada 17. novembra plkst.: 09:59.

3.6. Izlozē 2023. gada 24. novembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 17. novembra plkst.: 10:00 līdz 2023. gada 24. novembra plkst.: 09:59.

3.7. Izlozē 2023. gada 01. decembrī piedalās tie dalībnieki, kas aizpildījuši aptauju no 2023. gada 24. novembra plkst.: 10:00 līdz 2023. gada 01. decembra plkst.: 09:59.

3.8. Dalībnieks var aizpildīt aptauju vairākas reizes un pretendēt uz naudas balvu katrā izlozes datumā. Taču dalībnieks var iegūt balvu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi) apmērā tikai vienu reizi.

4. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

4.1. Balstoties uz iesniegto kontaktinformāciju, IPF 2023. gada 10. novembrī, 2023. gada 17. novembrī, 2023. gada 24. novembrī un 2023. gada 01. decembrī sazināsies ar iepriekšējās nedēļas laimētāju, lai precizētu informāciju par laimētāja personas datiem un bankas konta numuru, tad sagatavos un e-pastā nosūtīs laimētājam apliecinājumu par balvas saņemšanu.

4.2. 2023. gada 10. novembrī, 2023. gada 17. novembrī, 2023. gada 24. novembrī un 2023. gada 01. decembrī uzvarētāji tiks paziņoti Credit24 interneta mājas lapā www.credit24.lv/aprekini-savu-limitu.

4.3. Laimestu izmaksa tiks veikta ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, ka laimētājs iesniedzis IPF savus personas datus un bankas konta numuru.

4.4. Laimesti netiks izsniegti kāda cita produkta, preces vai pakalpojuma veidā, kā arī netiks izmaksāti skaidrā naudā.

4.5. IPF apņemas veikt nodokļu apmaksu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

5.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par spēles norisi līdz 2023. gada 01. decembrim, iesniedzot IPF birojā, Rīgā, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija, rakstisku iesniegumu vai elektroniski pa e-pastu uz info@credit24.lv.

5.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

6. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

6.1. Akcijā nedrīkst piedalīties IPF darbinieki.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

7.1. Dalībnieka personas datu pārzinis ir IPF. Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par jūsu personas datiem, varat sazināties ar pārzini, izmantojot šajos noteikumos norādīto IPF kontaktinformāciju vai sūtot e-pasta ziņojumu datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu privacy@ipfdigital.com.

7.2. IPF apstrādās dalībnieka personas datus, tostarp vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, bankas konta informāciju, Akcijas nolūkos un saskaņā ar IPF Paziņojumu par privātumu. Akcijas mērķiem izmantotie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 3 gadus pēc Akcijas beigām.

7.3. Piedaloties Akcijā, Jūs arī piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti Akcijas mērķiem un saskaņā ar IPF Paziņojumu par privātumu.

7.4. Paziņojumi, kas saistīti ar Akcijas sākumu, tiks paziņoti tikai personām, kuras IPF ir devušas mārketinga piekrišanu. Ja vēlaties mainīt šādus paziņojumus vai atteikties no tiem, varat to izdarīt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

7.5. Papildinformāciju par IPF datu apstrādes darbībām un jūsu tiesībām skatiet IPF Paziņojumā par privātumu.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

8.1. Jebkuru jautājumu, pārpratumu, pretenziju vai pieprasījumu gadījumā saistībā ar Akciju vai Jūsu personas datu apstrādi Jums ir tiesības sazināties ar IPF, Rīgā, Ūnijas iela 8 k-6, LV‑1084, Latvija, pa tālruni +371 20140014 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@credit24.lv.  

Darba dienas
9.00 līdz 18.00
Sestdienas
brīvs
Svētdienas un svētku dienas
brīvs
Pieteikumu izskatīšana:
8.00 līdz 20.00
Tālrunis
Noderīga informācija
SIA IPF Digital Latvia ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 10.04.2007 ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003913651. PVN maksātāja numurs: LV50003913651. Speciālā atļauja (Licence) Nr.NK-2016-042 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kas izsniegta pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2016. gada 20. oktobra lēmumu Nr. NK-201651.
Credit24 kredītlīnijas gada procentu likme (GPL) ir no 19.86%. Tā ir minimālā gada procentu likme un tiek aprēķināta individuāli, pēc pieteikuma iesniegšanas, izvērtējot klienta sniegto informāciju. GPL aprēķins ir balstīts uz visām ar produktu saistītajām procentu likmēm un ietver Komisiju par konta apkalpošanu (0€) un naudas līdzekļu izmaksu (0€). Credit24 minimālā GPL likme ir 19.86% / maksimālā GPL likme ir 51.98%. Credit24 piedāvā kredītlīniju summā no 50 līdz 7000 € ar atmaksas termiņu 60 mēneši.
*Aizņemoties 500 EUR ar atmaksas termiņu 60 mēneši un 60 maksājumiem ar iespējami zemāko aizņēmuma likmi gadā 18.00%, gada procentu likme 19.86%, kopējā atmaksājamā summa 761.80 EUR.

Credit24 kredītlīnija ir Tev pieejama noteikta naudas summa, kuru vari izņemt, kad nepieciešams. Kādu summu izņemt un cik bieži - izvēlies Tu pats. Veicot pilnīgu kredītlīnijas summas atmaksu, tā paliek atvērta un pieejama Tavām vajadzībām jebkurā mirklī. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams pildīt jaunu pieteikumu jaunam līgumam. Atkārtotu naudas izmaksu vari ērti veikt savā klienta profilā.
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot aizdevuma nepieciešamību un iespējas to atmaksāt!
Mājas lapā izvietotajiem pakalpojumu cenu kalkulatoriem ir informatīva nozīme.