credit24

Правила акцийи “Credit24 Lieldienu akcija”

 1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  • SIA “IPF Digital Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50003913651, juridiskā adrese: Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija.

 

 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Akcijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona.
  • Akcijas norises periods ir no 2022. gada 4. aprīļa līdz 2022. gada 24. aprīlim.
  • Lai piedalītos akcijā, dalībniekam:
   • jādodas uz mājas lapu www.credit24.lv un mājas lapā jāatrod olas attēls (piemērs atrodams akcijas noteikumu Pielikumā Nr. 1).
   • Nospiežot uz olas attēla, dalībniekam tiks dota iespēja reģistrēties laimestu izlozei. Reģistrācijas anketā obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs.
  • Katram spēles dalībniekam ir iespējams reģistrēties akcijai 1 (vienu) reizi.
  • Organizētājs neatbild par:
   • dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
   • sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai neprecizitātēm, kas radušās dalībnieka vainas dēļ;
   • nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
  • Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dalībnieks veic negodprātīgas darbības ar nolūku krāpnieciskā veidā laimēt, organizētājam ir tiesības neizsniegt laimestu un diskvalificēt dalībniekus no turpmākas dalības spēlē.
  • Loterijas dalībnieks, piedaloties spēlē, piekrīt tā datu apstrādei SIA “IPF Digital Latvia” datu bāzē ar mērķi nodrošināt spēles norisi un uzglabāt veiktās reģistrācijas, veiktu laimētāju izlozi un publicēšanu, sazināties ar laimētājiem un izsniegtu balvas.

 

 1. BALVAS:
  • Akcijas ietvaros tiks izspēlētas sekojošas balvas:
   • 1 (viens) mobilais telefons Apple iPhone 13 128GB Blue (ražotāja kods MLPK3ET/A).
   • 5 (piecas) naudas balvas, katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi).

 

 1. LAIMESTU IZLOZE:
  • Akcijas laimētāji tiks izlozēti 2022. gada 26. aprīlī no visām akcijas laikā veiktajām un akcijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām.
  • Akcijas laimētāju vārds, uzvārds un mobilā telefona pēdējie 4 (četri) cipari tiks publicēti mājas lapā www.credit24.lv 2022. gada 28. aprīlī un akcijas laimētājiem tiks nosūtīta īsziņa un reģistrācijas laikā norādīto telefona numuru ar informāciju par laimestu akcijā.

 

 1. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  • Laimētās balvas ir iespējams saņemt SIA “IPF Digital Latvia” biroja telpās līdz 2022. gada 13. maijam, iepriekš piesakot laimesta saņemšanu, zvanot uz tālruņa Nr. +371 2014 0014 vai rakstot uz e-pasta adresi info@credit24.lv.
  • Saņemot laimestu būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
  • Lai organizētājs varētu veikt naudas balvas izmaksu, pieteikšanās brīdī laimētājam būs jāparaksta balvas saņemšanas līgumu, tajā norādot savus datus un konta īpašnieka datus, uz kura kontu laimētājs vēlas, lai tiek veikts naudas balvas pārskaitījums (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru).
  • Saņemot laimestu, laimētājam būs jāaizpilda balvas saņemšanas apliecinājums, tajā norādot savu personas kodu, lai akcijas organizētājs var deklarēt izsniegto laimestu un veikt nodokļu nomaksu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Balvas netiks izsniegtas kāda cita produkta, preces vai pakalpojuma, kā arī netiks piegādātas laimētājam.

                        

 1. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  • Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par spēles norisi līdz 2020. gada 20. maijam, iesniedzot SIA “IPF Digital Latvia” birojā (Rīga, Ūnijas iela 8 k-6, LV-1084, Latvija) rakstisku iesniegumu.
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas un spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

 

 1. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  • Akcijā nedrīkst piedalīties SIA “IPF Digital Latvia”, SIA “SOMESE Baltic” un SIA “WKND” darbinieki.

 

Akcijas “Credit24 Lieldienu akcija” Pielikums Nr. 1

 

Olas attēla piemērs:

 

Рабочие дни
с 9:00 до 18:00
По субботам
выходной
Воскресенье и праздничные дни
выходной
Рассмотрение заявок:
с 8:00 до 20:00
Телефон
Эл. почта
Полезная информация
SIA IPF Digital Latvia зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 10.04.2007 под единым регистрационным номером 50003913651. Номер плательщика НДС: LV50003913651. Специальное разрешение (лицензия) № NK-2016-042 на предоставление услуг кредитования потребителей в Латвийской Республике выдано на основании решения № NK-2016-51 Центра защиты прав потребителей от 20 октября 2016 года.
Годовая процентная ставка по кредитной линии Credit24: от 19,86%. Это минимальная годовая процентная ставка, мы рассчитываем её в индивидуальном порядке после получения заявки и оценки информации, предоставленной клиентом. Расчёт ГПС основывается на всех процентных ставках, связанных с продуктом, и включает в себя комиссию за обслуживание счёта и выплату денежных средств. Минимальная ставка ГПС Credit24 составляет 19,86%, максимальная ставка ГПС — 51,98%. Credit24 предлагает займы на сумму от 50 до 7000 € со сроком погашения 60 месяцев.
*При снятии суммы 500 EUR с кредитной линии со сроком погашения 60 месяцев и с 60 платежами с наименьшей возможной ставкой по займу в год 18,00%, годовая процентная ставка 19,86%, общая выплачиваемая сумма 761,80 EUR.

Кредитная линия Credit24 — это доступная тебе определённая сумма денег, которой ты можешь пользоваться, когда нужно. Какую сумму и как часто снимать — решаешь ты! При полном погашении суммы, снятой с кредитной линии, кредитная линия остаётся открытой и доступной для твоих нужд в любой момент. Это значит, что тебе не понадобится заполнять новую заявку на новый договор. Повторно снять деньги будет удобно через свой профиль клиента.
Занимай обдуманно, оценив необходимость займа и свои возможности его вернуть!
Размещённые на сайте калькуляторы цен на услуги носят информативный характер.