credit24
Credit24

Погаси свой кредит
с Creditea!

Все клиенты Credit24, начавшие
пользоваться приложением Creditea
в период с 12.07 до 11.08.2021, примут
участие в лотерее и получат возможность
выиграть полное
погашение кредитной
линии Credit24.

Условия акции

Преимущества пользования Creditea

  После скачивания приложения Creditea и прохождения регистрации твоя кредитная линия Credit24 будет автоматически перенесена в приложение, и ты сможешь пользоваться ей ещё удобнее и быстрее.

  Профиль клиента в твоём кармане. Быстрее, удобнее, проще – пользуйся всеми функциями в своём мобильном телефоне.

  Бонус за оплату счёта. Каждый раз при своевременной оплате счёта по кредитной линии ты будешь получать по одной наклейке. Когда накопишь 10 наклеек, сразу же получишь 10 € на свой счёт Creditea.

  Кешбэк 1% со всех покупок. Картой Creditea можно рассчитываться и в магазинчике у дома, и за покупки интернете – за каждые потраченные 100 € ты будешь получать по одной наклейке.

  Расчётный счёт БЕСПЛАТНО. С началом пользования Creditea у тебя появится новый расчётный счёт. Теперь ты сможешь быстро и удобно получать и отправлять денежные перечисления.

  Карта Creditea БЕСПЛАТНО. Закажи свою новую любимую расчётную карту в приложении Creditea и пользуйся ей бесплатно в течение первых 12 месяцев! После этого она будет стоить всего 2,95 EUR в месяц.

  Как можно поучаствовать в акции? Всё очень просто:

  • Скачать приложение можно в Google Play или App Store.
  • После скачивания приложения тебе понадобится зарегистрироваться и пройти проверку личности, поэтому заранее подготовь свой паспорт или ID-карту. Важно, чтобы во время прохождения идентификации у тебя было стабильное интернет-подключение и хорошее освещение в помещении. Если что-то не получается, позвони нам по телефону 23778866.
  • После регистрации в приложении Creditea у тебя откроется новый бесплатный расчётный счёт, а твоя кредитная линия будет автоматически перенесена в мобильное приложение Creditea.

  SIA IPF Digital Latvia akcijas “Sāc lietot Creditea un nodzēs kredītu” noteikumi: 

  1. SIA IPF Digital Latvia “Sāc lietot Creditea un nodzēs kredītu” akcijas (turpmāk tekstā – Akcija), organizētājs: SIA IPF Digital Latvia, reģistrācijas Nr. 50003913651, 13. janvāra iela 3, LV-1050, Rīga.
  2. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
  3. Akcijas norises sākuma datums: 12.07.2021.
  4. Akcijas norises beigu datums: 11.08.2021. plkst. 23.59.
  5. Akcijā piedalās Credit24 esoši klienti, kuriem Akcijas norises sākuma dienā 12.07.2021. ir atvērta kredītlīnija (aktīvs līgums) un kuri Akcijas norises periodā ir uzsākuši lietot Creditea mobilo lietotni.
  6. Veicamās darbības, lai uzsāktu lietot Creditea lietotni:
   • Lietotni var lejupielādēt Google play vai App store;
   • Pēc lietotnes lejupielādes ir jāveic reģistrācija, kuras laikā tiks pārbaudīta klienta identitāte. Tādēļ savlaicīgi ir jāsagatavo pase vai ID karte;
   • Veicot reģistrāciju Creditea lietotnē, klientam tiks atvērts jauns bezmaksas norēķinu konts un esošā kredītlīnija automātiski tiks pārnesta uz Creditea mobilo lietotni.
  7. Akcijas balva ir Credit24 viena klienta esošās kredītlīnijas un visu blakusprasījumu pilnīga atmaksa (turpmāk – balva). Tiks dzēsta kredīta pamatsumma, kas klientam ir bijusi uz Akcijas norises sākuma dienu, kā arī visi blakusprasījumi par minēto pamatsummu, kas klientam būs aprēķināti uz izlozes balvas izpildes dienu (šo noteikumu 10. punkts).
  8. Balva tiks izlozēta 17.08.2021. ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, starp visiem klientiem, kuri atbilst Noteikumu 5. punktā minētajām prasībām. Kopā tiks organizēta 1 (viena) izloze.
  9. Ar Akcijas balvas ieguvēju Organizētājs sazināsies personīgi uz Creditea profilā norādīto e-pasta adresi.
  10. Balvu atbilstoši šo noteikumu 7. punktam Organizētājs izpildīs 5 darba dienu laikā no saņemta parakstīta pieņemšanas nodošanas akta. Gadījumā, ja uzvarētājs neatsuta parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu līdz 27.08.2021, tad balva paliek organizatora īpašumā.
  11. SIA IPF Digital Latvia ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas Akcijas noteikumos, publicējot jaunu noteikumu redakciju, kā arī uz laiku vai pavisam apturēt vai pārtraukt šo Akciju, paziņojot par to savā mājaslapā. Gadījumā, ja SIA IPF Digital Latvia konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu SIA IPF Digital Latvia ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.
  12. Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
  13. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.
  14. SIA IPF Digital Latvia privātuma politika ir pieejama https://www.credit24.lv/pazinojums-par-privatumu
  15. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA IPF Digital Latvia darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
  16. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA IPF Digital Latvia lēmumi ir galīgi.
  17. SIA IPF Digital Latvia neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.
  18. SIA IPF Digital Latvia saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.
  19. Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
  20. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties, sūtot ziņu uz e- pastu: info@credit24.lv
  21. Piedaloties akcijā, dalībnieks piekrīt, ka SIA IPF Digital Latvia var lūgt iesniegt un apstrādāt Akcijas dalībnieka tālruņa numuru /e-pastu. Tālruņa numurs / e-pasts tiks izmantots kā dalībnieka reģistrācijai, kā arī saziņas veids, lai nodrošinātu balvas saņemšanu. Plašākai informācijai par personas datu apstrādi lūdzam iepazīties SIA IPF Digital Latvia Privātuma paziņojumu: credit24.lv/pazinojums-par-privatumu
  Рабочие дни
  с 8:00 до 20:00
  По субботам
  с 11:00 до 15:00
  Воскресенье и праздничные дни
  выходной
  Рассмотрение заявок
  с 8:00 до 20:00
  Телефон
  Эл. почта
  Полезная информация
  SIA IPF Digital Latvia зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 10.04.2007 под единым регистрационным номером 50003913651. Номер плательщика НДС: LV50003913651. Специальное разрешение (лицензия) № NK-2016-042 на предоставление услуг кредитования потребителей в Латвийской Республике выдано на основании решения № NK-2016-51 Центра защиты прав потребителей от 20 октября 2016 года.
  Годовая процентная ставка по кредитной линии Credit24: от 19,86%. Это минимальная годовая процентная ставка, мы рассчитываем её в индивидуальном порядке после получения заявки и оценки информации, предоставленной клиентом. Расчёт ГПС основывается на всех процентных ставках, связанных с продуктом, и включает в себя комиссию за обслуживание счёта и выплату денежных средств. Минимальная ставка ГПС Credit24 составляет 19,86%, максимальная ставка ГПС — 51,98%. Credit24 предлагает займы на сумму от 50 до 7000 € со сроком погашения 60 месяцев.
  *При снятии суммы 500 EUR с кредитной линии со сроком погашения 60 месяцев и с 60 платежами с наименьшей возможной ставкой по займу в год 18,00%, годовая процентная ставка 19,86%, общая выплачиваемая сумма 761,80 EUR.

  Кредитная линия Credit24 — это доступная тебе определённая сумма денег, которой ты можешь пользоваться, когда нужно. Какую сумму и как часто снимать — решаешь ты! При полном погашении суммы, снятой с кредитной линии, кредитная линия остаётся открытой и доступной для твоих нужд в любой момент. Это значит, что тебе не понадобится заполнять новую заявку на новый договор. Повторно снять деньги будет удобно через свой профиль клиента.
  Занимай обдуманно, оценив необходимость займа и свои возможности его вернуть!
  Размещённые на сайте калькуляторы цен на услуги носят информативный характер.